Last Update : 12 Jul 2021

U.G. Courses

1.    B.A. वैकल्पिक विषय            -  
हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य,  रजनीति विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, संस्कृत साहित्य, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, शारीरिक शिक्षा

 

2.    B.Sc. जीव विज्ञान समूह  -  रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र,  वनस्पति शास्त्र, 
गणित समूह  -  रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित

 

3.  B.A. B.Ed.
एवं B.Sc. B.Ed. पाठ्यक्रम 

4. सूचना प्रौद्योगिकी -  सर्टिफिकेट कार्यक्रम (RS-CIT)